کتابهایی که در انتشارات آفتاب گیتی به چاپ میرسد ارزشمند بوده و انتشارات آفتاب گیتی مفتخر است که در نمایشگاه های بین المللی کتاب در استان های تبریز ، مشهد، ساری، شیراز، خوزستان، البرز، ارومیه ، اصفهان، کرمانشاه، گیلان، زاهدان ، کرمان، سنندج، یزد، اردبیل ، بندر عباس، زنجان ، گلستان حضور داشته و با نصب پوستر مناسب به معرفی کتاب مولف گرامی می پردازد. در سایت انتشارات قرار می گیرد.